Chìa khóa cho nông sản Việt

24/12/2014
Chìa khóa cho nông sản Việt
 

Để xuất khẩu Rau Quả Thành Công, việc đầu tư công nghệ là chìa khóa then chốt, xin xem video link sau đây:

 

https://www.youtube.com/watch?v=2KaI_dhTHEY&feature=youtu.be

Print

 TROPICAL FRUIT VEGETABLE CORPORATION

 

No 12, TA 15 Street, Thoi An Ward, Dist.12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hotline : (+84) 9.44.33.00.60    Email: alex@tropicalfruit.vn    

Skype Chat: alexvietnam39 - Website: www.tropicalfruit.vn