Giải pháp cho nông sản Việt Nam

23/07/2014
Giải pháp cho nông sản Việt Nam Trong tình hình hiện nay, Việc xuất khẩu tiều nghạch qua biên giới gặp nhiều trở ngại, thì đâu là giảm pháp cho nông sản việt. Công ty Rau Quả Nhiệt Đới nói riêng, và nhiều công ty khác nói chúng,
 

 

Trong tình hình hiện nay, Việc xuất khẩu tiều nghạch qua biên giới gặp nhiều trở ngại, thì đâu là giảm pháp cho nông sản việt. Công ty Rau Quả Nhiệt Đới nói riêng, và nhiều công ty khác nói chúng, đã tìm ra hướng đi mới cho mình, xin xem video clipe sau đây:


https://www.youtube.com/watch?v=KrEROX-pNLs

 

Print

 TROPICAL FRUIT VEGETABLE CORPORATION

 

No 12, TA 15 Street, Thoi An Ward, Dist.12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hotline : (+84) 9.44.33.00.60    Email: alex@tropicalfruit.vn    

Skype Chat: alexvietnam39 - Website: www.tropicalfruit.vn